01/06/2023 - 20:00 21:00

Webinar: vijf kenmerken van generatie Z


Generatie Z, wie zijn ze en hoe kunnen we hen als jeugdwerkers bereiken?

Vanuit de overtuiging dat inzicht in de huidige generatie ons helpt de juiste koers te bepalen voor het jeugdwerk duik je met Janny in generatie Z. In deze vorming staan we stil bij vijf bepalende kenmerken van generatie Z, de generatie die nu in het jeugdwerk actief is. We leggen bij elk kenmerk de koppeling naar wat dit betekent voor ons jeugdwerk. 

Deze vorming is een onderdeel van een reeks vormingen: Generatie Z. Check onze pagina voor de andere vormingen die we organiseren.

  • Lesgever

    •  
      Janny