Meldpunt

 

Het meldpunt integriteit (API) is een veilige plek waarbij je terechtkan met vragen, vermoedens of klachten over een integriteitsschending. Onder een integriteitsschending verstaan wij: elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. Situaties waarbij sprake kan zijn van een integriteitsschending zijn bijvoorbeeld: geweld, pesten, seksueel overschrijdend gedrag, discriminatie,…

Iedereen kan een melding maken. Je hoeft daarvoor niet rechtstreeks betrokken te zijn bij de situatie. 

 

Wat gebeurt er met je klacht of vraag?

Het meldpunt luistert naar je en neemt elke melding serieus. Ze maken samen met jou een inschatting van de ernst van de situatie en wat een mogelijke aanpak kan zijn. Het meldpunt kan ook doorverwijzen naar passende hulpverlening. 

Belangrijk om te weten:

Het meldpunt is geen hulpverlening en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel volgen ze elke melding op en kan je doorverwezen worden naar passende hulpverlening als dat nodig blijkt. 

Het meldpunt heeft discretieplicht, maar geen beroepsgeheim. Om tot een oplossing te komen, is het soms nodig dat informatie gedeeld wordt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder jouw medeweten. 

Een melding maken:

Je kan een mail sturen naar meldpunt@pjv.be. Het meldpunt neemt vervolgens contact met je op.