Leidersprofiel

Als leider van een PJV-activiteit vragen wij jou het profiel en de kampregels goed door te lezen en te bevestigen of je ermee kunt instemmen. Voor dit document hebben we ons gebaseerd op
 

1 Timotheus 4:12

“ Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid."

PROFIEL PJV LEIDER

Je bent een christen in woord en daad.
Je onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van PJV.
Je bent een voorbeeld in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid én in wat je zegt.
Je bent naar anderen toe open, eerlijk en positief.
Je bereidt je taken goed voor in de periode voor het kamp.
Je aanvaardt gezag van leiders.
Je zoekt een referent in je plaatselijke christelijke gemeenschap.
Als leider in het kinderkamp ben je minstens 16 jaar of word je dit jaar 16 jaar.
Als leider in het tiener- en jeugdkamp ben je 18 jaar of ouder.

DE ALGEMENE KAMPREGELS VOOR PJV-LEIDERS

Wees een voorbeeld in wat je zegt

We hanteren een taalgebruik dat beleefd, positief en waarderend is ten opzichte van elkaar, de jongeren, de leiders en de anderen.

Wees een voorbeeld in je levenswijze

Onze eerste prioriteit ligt bij de jongeren, hen willen we echte aandacht geven.
Als leider doe je actief mee aan het programma en heb je een positieve invloed op het team.
Je maakt deel uit van een leidersteam en je neemt binnen dit team je verantwoordelijkheid op.
We dragen vooral sportieve en makkelijke kleding. We dragen geen uitdagende kledij. Eventuele symbolen of tekst op kledij bevatten een boodschap waar we als PJV achter kunnen staan.

Wees een voorbeeld in liefde

We stimuleren vriendschappen en onderwijzen dat God de bedenker is van relaties.
We vinden het belangrijk dat iedereen met iedereen omgaat.
Leiders beginnen geen relatie tijdens het kamp.

Wees een voorbeeld in geloof

Je wilt groeien in je christelijke leven.
Wil je praten of zit je ergens mee, blijf er dan niet mee rondlopen. Ga naar iemand van het basisteam of het gebedsteam.

Wees een voorbeeld in zuiverheid

We zorgen goed voor ons lichaam en dat van anderen.
We willen niet dat je rookt of enige vorm van drugs gebruikt.
Tijdens het kamp wordt er geen alcohol gedronken.
We willen niet dat je naar enige vorm van pornografisch materiaal kijkt of luistert.

Algemene afspraken

We gaan respectvol om met de eigendommen van een ander.
De kampplaats wordt niet verlaten.
We gaan op de afgesproken tijden naar bed.
Je GSM zet je uit tijdens het programma van de kampweek.
Neem geen kostbare spullen mee, want PJV is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen.
We houden gebouwen en omgeving schoon, laten de toiletten en douches netjes achter en gooien afval in de afvalbakken.
Het sanitair en de slaapplaatsen voor de meisjes zijn verboden voor de jongens.
Het sanitair en de slaapplaatsen voor de jongens zijn verboden voor de meisjes.

DUS ALS IK OP KAMP MEE GA KIES IK ERVOOR OM:

Het profiel en de kampregels te onderschrijven.
Mij geestelijk goed voor te bereiden en te bidden voor het kamp.
Mee te helpen met de opbouw en afbouw van het kamp.
Gecoacht te worden en open te staan voor verbetering.

Kun je het profiel en de kampregels niet helemaal onderschrijven en je wilt toch mee als leider, neem dan contact op met secretariaat@pjv.be.