Corona

De huidige maatregelen

 

Vanaf 25 juni:

De bubbels voor activiteiten en aanbod worden opgetrokken van 50 naar 100 deelnemers exclusief begeleiding, zowel binnen als buiten.

Je bent niet verplicht om je bubbel te vergroten naar 100 deelnemers exclusief begeleiding. Grotere bubbels mogen vanaf 25 juni, maar je kan dit zelf kiezen.

Deze versoepeling geldt onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (60% van de 18+) en stand van zaken van de ziekenhuizen (<500 bedden intensieve zorg).

 

Vanaf begin augustus:

Onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (70% 18 +) en stand van zaken van de ziekenhuizen (<500 bedden IZ) zou de bubbel vanaf augustus vergroten van 100 naar 200 deelnemers exclusief begeleiding.

 

De noodprocedure

 

We gaan samen voor een veilige en verantwoorde, maar superfijne en zalige zomer voor kinderen en jongeren. We volgen hiervoor strikt de gegeven richtlijnen op en werkten hierbij een noodprocedure uit. Onze basisteams gaan deze steeds volgen maar ook ouders en deelnemers spelen hier een rol in.

 

Allereerst willen we jullie nog eens duiden op de deelnemersvoorwaarden:

  • Wie ziek is, kan niet deelnemen.
  • Wie Covid-19 heeft gehad (bv. na een positieve test bij terugkeer van een reis), moet minimaal 10 dagen na start symptomen rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan een kamp EN bij terugkeer ook koorts- en symptoomvrij zijn. Kijk hierbij zeker naar het medische oordeel van je arts of het testcentrum en de geldende regelgeving.
  • Wie ziek was (geen Covid – 19) voor de activiteit of het kamp, mag deelnemen aan de activiteit zodra je klinische toestand het toelaat, tenzij er twijfel is over een vals negatieve test: raadpleeg eventueel huisarts betrokken deelnemer/begeleiding..
  • Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft (ouder, broer, zus, ..), moet getest worden en moet de termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de corona patiënt en kan dus niet verder deelnemen aan een kamp.
  • Mensen die tot een risicogroep behoren, kunnen deelnemen mits toestemming van de arts en/of ouder. Raadpleeg hier de leidraad omtrent de risicogroepen.

 

De maatregelen, de stappenplannen en noodprocedure zorgen ervoor dat sommigen niet kunnen deelnemen en kampen zelfs stopgezet kunnen worden. Dit is ook de huidige realiteit en de enige manier om jeugdactiviteiten te kunnen organiseren deze zomer.

 

Raadpleeg hier de verschillende stappenplannen:

Zieke deelnemer

Iemand uit mijn omgeving is besmet

Besmetting na het kamp

 

 

De coronacoördinator

Janny Vanquaillie

+32 (0) 486 44 69 28

janny@pjv.be

 

Vragen?

 

Zit je met vragen over de coronamaatregelen of de plannen voor de zomer? Op deze pagina van de Ambrassade vind je een antwoord op een heleboel vragen. Heb je een vraag voor PJV? Aarzel niet om ons te contacteren via secretariaat@pjv.be of stuur ons een chatbericht.