Ga terug

Missie en Visie

Ontdek het

Missie

Wij zijn een christelijke jeugdvereniging gericht op jeugd van 0 tot 30 jaar uit Pinksterkerken in Vlaanderen en Brussel. Wij bouwen mee aan een warmere samenleving door de jeugd uit te dagen om christelijke basiswaarden na te leven, zichzelf te ontplooien en de ander lief te hebben als zichzelf.

Visie

WIJ WILLEN MEEBOUWEN AAN EEN WARMERE SAMENLEVING DOOR:
Onze activiteiten open te stellen voor alle deelnemers ongeacht afkomst en overtuiging. Op te komen voor de zwakkere d.m.v. een inclusiefwerking, spaarproject en sociaal tarief. Verschillende generaties bij elkaar te brengen. Jeugd te stimuleren in hun betrokkenheid bij de samenleving. Samen te werken met andere organisaties (jeugdbewegingen, geloofsgemeenschappen, actiegroepen, etc.). Zorgvuldig om te gaan met de natuur en het milieu vanuit respect voor de schepping.

WIJ WILLEN JEUGD HELPEN ZICHZELF TE ONTPLOOIEN DOOR:
Een divers activiteitenaanbod aan te bieden waarin we jeugd uitdagen op verschillende vlakken (sport, spel, creativiteit, muziek, etc.). Activiteiten die aansluiten bij de belevings-wereld van de jeugd, rekening houdend met de maatschappelijke trends. Activiteiten te organiseren waarin normen en waarden het kader zijn. Activiteiten die aansluiten bij de unieke ontwikkeling van de jeugd op fysiek, cognitief en socio-emotioneel vlak. Coaching en vorming te organiseren. Ze te betrekken en inspraak te geven in de werking.

ONDER CHRISTELIJKE BASISWAARDEN VERSTAAN WIJ:
Wij geloven in Jezus Christus en zien de Bijbel als stevige basis voor zingeving, opbouw van identiteit en als richtsnoer voor het dagelijkse leven. Wij bekijken elke mens als een uniek en waardevol persoon. Wij geloven dat liefde, vriendschap en relaties essentieel zijn voor de zelfontplooiing en ontwikkeling van jeugd. Wij gaan met iedereen om vanuit aanvaarding, verdraagzaamheid en respect.

Waarden

RESPECT // PJV respecteert mensen, meningen en materialen.

VRIENDSCHAP // PJV bevordert vriendschappen met oog voor eigenwaarde, gelijkwaardigheid en diversiteit.

VRIENDELIJKHEID // PJV behandelt deelnemers, leiders, ouders en derden vriendelijk in woord en daad.

EERLIJKHEID // PJV gaat voor eerlijkheid in het overbrengen van geloofsthema’s.

LIEFDE // PJV gaat voor acceptatie van alle mensen en onvoorwaardelijke liefde voor je naaste.

OPENHEID // PJV is een toegankelijke vereniging waar je met al je vragen en suggesties terecht kunt.

ONTPLOOIING // PJV wil ieder mens tot ontplooiing zien komen door het ontdekken en bevorderen van talent en identiteit.