Over PJV

Banner 3

Missie

Wij zijn een christelijke jeugdvereniging gericht op jeugd van 0 tot 30 jaar uit Pinksterkerken in Vlaanderen en Brussel. Wij bouwen mee aan een warmere samenleving door de jeugd uit te dagen om christelijke basiswaarden na te leven, zichzelf te ontplooien en de ander lief te hebben als zichzelf.

Visie

 • Bouwen aan een warmere samenleving

  We stellen onze activiteiten open voor alle deelnemers ongeacht afkomst en overtuiging. We komen op voor de zwakkere d.m.v. een inclusiefwerking, spaarproject en sociaal tarief. We trachten verschillende generaties bij elkaar te brengen. We stimuleren jeugd in hun betrokkenheid bij de samenleving. We streven naar samenwerking met andere organisaties (jeugdbewegingen, geloofsgemeenschappen, actiegroepen...). We gaan zorgvuldig om met de natuur en het milieu vanuit respect voor de schepping.

 • Jeugd helpen zichzelf te ontplooien

  We bieden een activiteitenaanbod aan waarin we jeugd uitdagen op verschillende vlakken (sport, spel, creativiteit, muziek...). We organiseren activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de jeugd. We organiseren activiteiten waarin normen en waarden het kader zijn. We organiseren activiteiten die aansluiten bij de unieke ontwikkeling van de jeugd op fysiek, cognitief en socio-emotioneel vlak. We organiseren coaching en vormingen. Jongeren krijgen inspraak in het reilen en zeilen van de vereniging.

 • Praktische uitwerking

  We organiseren kampen, weekenden, dag- en avondactiviteiten. We richten vormingsactiviteiten en coaching in. We werken samen met lokale afdelingen en trachten hen te ondersteunen. De kantoorwerking willen we optimaliseren op het gebied van communicatie, administratie en materiaal als ondersteuning van het jeugd-werk. We zetten in op samenwerking en uitwisseling met andere organisaties. We gaan na of we doel- en klantgericht werken door structureel evaluaties in te bouwen.

Waarden

 • Respect

  PJV respecteert mensen, meningen en materialen.

 • Vriendschap

  PJV bevordert vriendschappen met oog voor eigenwaarde, gelijkwaardigheid en diversiteit.

 • Vriendelijkheid

  PJV behandelt deelnemers, leiders, ouders en derden vriendelijk in woord en daad.

 • Eerlijkheid

  PJV gaat voor eerlijkheid in het overbrengen van geloofsthema’s.

 • Liefde

  PJV gaat voor acceptatie van alle mensen en onvoorwaardelijke liefde voor je naaste.

 • Openheid

  PJV is een toegankelijke vereniging waar je met al je vragen en suggesties terechtkan.

 • Ontplooiing

  PJV wil ieder mens tot ontplooiing zien komen door het ontdekken en bevorderen van talent en identiteit.