Waar waren we gebleven?

In maart 2020 stond ineens Covid19 voor de deur. De lockdown zorgt voor serieuze restricties op onze manier van leven en ook op het jeugdwerk.

Het afgelopen anderhalf jaar schudde het jeugdwerk flink door elkaar. De organisatie ‘Formaat’ maakt na deze hele periode de rekening op en kijkt vooruit: Waar gaat het jeugdwerk na de coronacrisis naartoe? Met behulp van gestructureerde online vragenlijsten, focusgroepen, interviews en screenings van coronareglementen konden ze de voornaamste gevolgen van de coronacrisis op het jeugdwerk in kaart brengen. Ze kregen zicht op de grootste knelpunten en hoe wij ze het hoofd kunnen bieden.

Op basis van hun onderzoek beheersen zes thema’s de agenda:

  1. Vrijwilligers
  2. Welzijn
  3. Lokale overheden
  4. Infrastructuur
  5. Zakelijk beheer
  6. Professionalisering

Dit zijn de belangrijke punten waar jeugdwerkinitiatieven zelf, maar ook lokale overheden, Formaat én de Vlaamse overheid, volgens het onderzoek op moeten inzetten.

Alle resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek vind je per thema op www.formaat.be/waarwarenwegebleven

De komende weken en maanden vind je er stelselmatig meer praktijkverhalen, tools en inspirerende getuigenissen.

Bron: https://ambrassade.be/