Maar God zit toch bij de grote mensen?

Maar God zit toch bij de grote mensen?
Janny
Afgelopen week op een vorming vertelde een kinderwerker een anekdote die ik graag wil delen. Ik herinner me het verhaal niet letterlijk dus vertel het met enige vrijheid na. De grote lijnen waren als volgt: Ze was met een groepje kinderen tijdens de samenkomst op zondag in gesprek in het kinderlokaal. In het gesprek met kinderen en ze zei: "God is hier bij ons." Een van de kinderen reageerde: "Maar God zit toch in de zaal bij de grote mensen?"

Uiteraard heeft deze opmerking te maken met het letterlijk denken van een jonger kind. Je kan maar

op één plaats tegelijk zijn. Deze opmerking zet me toch aan het denken.

Is God meer aanwezig in ‘de grote zaal’ of bij ‘de grote mensen’? En vooral, wat verwachten we van

God in kinderwerk, in tiener- en jeugddiensten?

 

"Laat de kinderen tot Mij komen", zei Jezus. Dat is volgens mij de meest gequoteerde zin uit de Bijbel wanneer er wordt

gesproken over kinderwerk. Als ik mijn ogen sluit en me dat moment voorstel, denk ik aan Jezus. Hij

staat met een warme en uitnodigende houding te wachten op een groepje kids. Hij glimlacht naar

hen, kent hen bij naam en dat voelen ze. Ik stel me voor hoe Hij tegen alle verwachtingen in, de

kleintjes en de jongeren in het midden van de kring zette en hen zegende. Voor ons een zinnetje uit

de Bijbel, voor deze kids een onvergetelijk moment.

Laat hen tot Mij komen want Ik ben klaar voor hen. Ik heb tijd voor hen. Zij zijn degenen waar ik Me

nu wil mee bezighouden.

 

Jezus maakt tijd voor de ene

Ik moet denken aan een opmerking die ik een paar dagen later hoorde: "If Jesus went after the one,

we should too." Als Jezus tijd maakte voor de ene, mogen wij dat ook doen.

Dat ene schaapje, misschien een klein schaapje, een ondeugend schaapje, een schaapje dat moeilijk

stil zit, of een al wat groter schaapje dat niet geïnteresseerd lijkt, dat meer met de smartphone bezig

lijkt te zijn dan met wat jij vertelt. Die paar schaapjes die zijn komen opdagen ondanks dat jij een heel

programma hebt voorbereid.

 

Ik weet dat God niet enkel bij ‘de grote mensen’ is. En toch zet de opmerking me aan het denken.

Want als ik heel eerlijk ben, tegen beter weten in, moet ik mezelf hier af en toe aan herinneren. En

misschien kun jij die herinnering ook gebruiken. God werkt krachtig in de harten van kinderen en

jongeren. En voor ze bij jou komen binnenwandelen op zondag, heeft Hij ze al in het oog. Ik hoop

dat jij, kinderwerker, jongerenwerker op zondagochtend Zijn zachte stem hoort die tegen je zegt:

"Laat ze maar komen, Ik ben er klaar voor!"