Hoe God zijn passie was

Hoe God zijn passie was
Niel
In het jaar 586 voor Christus wordt Jeruzalem, de stad van God en de tempel verwoest. De stadsmuren liggen plat en alles is kapot en gebroken. In het boek Nehemia lees je over de herbouw van de stadsmuren, de nodige bescherming voor Jeruzalem. Dit is een taak die Nehemia op zich neemt.

Van het moment dat Nehemia hoort dat de stad van zijn voorvaderen en de stad van de tempel er miserabel bijligt, gaat hij voor meerdere dagen op zijn knieën, bidden tot God. 
Vallen wij nog op onze knieën, als we horen dat het slecht gaat met het huis van God? Scheuren wij nog onze kleren bij het horen van slecht nieuws voor onze mede-christenen?

Nehemia's hart lag bij het volk van God en de stad van God. Hij had een verlangen dat het goed zou gaan, maar reageert onmiddellijk bij het horen van het slechte nieuws. Vervolgens vraagt hij God om hem te helpen zodat hij de koning om een gunst kan vragen voor de stad Jeruzalem. Durven wij, wanneer we een idee hebben, bidden dat onze werkgever of leerkracht op school ons zou ondersteunen? Leggen wij nog onze hoop in Zijn handen, of geven we veel te snel? Durven we er nog niet aan te beginnen?

Nehemia krijgt groen licht en gaat de passie die in zijn hart brand voor God, delen met de overgebleven joden in Jeruzalem. Wanneer de mensen door Nehemia uitgedaagd worden om mee in dit avontuur te stappen, dan zeggen ze volmondig na. Mooi! Iets voor God op poten zetten werkt aanstekelijk. Durf jij jou droom delen met de anderen? Als je die stap samen met God kan nemen, mag je er zeker van zijn dat anderen zich achter jou gaan scharen en je gaan helpen en ondersteunen. 

We zien dat de mensen en families uit Jeruzalem elk een deel van de muur voor hun rekening nemen, waardoor de tijd om het af te werken ook enorm versnelt. Maar we lezen in het verhaal ook over zijn de tegenstanders die Nehemia het leven zuur maken. Van zodra hij de stad binnenkomt, wordt hij al argwanend in het oog gehouden. Als de mensen dan horen wat voor een mooie plannen Nehemia heeft voor hun stad, dan pas begint de echte tegenwerken. Hoe vaak merk jij van omstaanders (soms groepen, maar ook vaak enkelingen) dat als je een plan hebt waarmee je iets voor God wil doen, dat er bijna altijd wel iemand voor vertraging zorgt of je plan op voorhand al afkeurt!

Over de verdere tegenslagen van Nehemia, die hij meermaals heeft ervaren, ga ik verder heel kort zijn. Elke keer vertrouwde Nehemia op God. Hij wist dat alles wat tussen hem en zijn droom voor God in kwam te staan een zaak van God was en dat Hij dat zou oplossen. Punt. Laat God de tegenstand in je leven oplossen! Gedaan met zoveel energie steken in oplossingen zoeken. Hij wil niets liever dan ons hele vertrouwen. Net zoals Nehemia keer op keer God vroeg de problemen die zich vormden, gewoon op te lossen. En samen met de voorbereiding die Nehemia had getroffen, heeft God de stadsmuur in een recordtijd laten herstellen!

Het verhaal lijkt nu bijna gedaan, zeker omdat de stad wordt ingewijd de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek. Maar in het laatste hoofdstuk zien we dat Nehemia alweer moet ingrijpen in bepaalde gebruiken en wantoestanden. Hij wordt door te lezen in Gods woord bepaald bij zaken die niet correct aan het lopen zijn.

En ook hierin ligt een belangrijke sleutel voor ons leven. Ook wij kunnen hoogtes en mooie momenten meemaken in het leven. Soms gaat alles precies op automatische piloot. Maar uit het verhaal van Nehemia mogen we leren dat de instructies in Gods woord onze leidraad mogen zijn. Durven we net als Nehemia kritisch te zijn naar onze eigen gebruiken en alles wat we doen? Misschien horen we instructies uit Gods woord voor de eerste keer, dat kan zeker. Maar zijn we dan bereid om ook ons leven, soms radicaal, te durven omgooien en veranderen? Willen we leren wandelen en leven zoals het Woord van God ons uitdaagt om te leven?

Wat je ook uit het verhaal van Nehemia haalt, zijn hart en passie waren God. Ik hoop dat ook jij de passie die Nehemia voor God had mag najagen in je leven. En dan geloof ik dat ook God jou zal gebruiken om zijn koninkrijk hier op aarde mee te helpen opbouwen.