GenZ, GenWIE?

GenZ, GenWIE?
Janny
Generatie Z, jongeren geboren tussen 1997 en 2012. Het is de grootste groep tieners en jeugd in onze kerken, de deelnemers op kamp en de leiders op kampen. Om hen te kunnen bereiken in jeugdwerk verdiepen we ons in enkele kenmerken van hun generatie. We bekijken ook welke uitdagingen en kansen dit geeft aan jeugdwerkers.

Generatie Z is de altijd internet op zak generatie
In tegenstelling tot vorige generaties heeft generatie Z nooit een wereld gekend zonder internet en wifi. Ze zijn ‘the first digital native generation’. Ze hebben altijd en overal toegang tot internet.

Voorheen werd informatie verzameld in klaslokalen, universiteiten en onderzoekscentra en je ging daarheen om te leren. Google heeft deze relatie veranderd. Informatie is overal te vinden, gewoon effe googlen.

Dat betekent dat Gen Z niet langer de hulp van een tussenpersoon nodig heeft en hierdoor onafhankelijker en meer zelfsturend zijn dan enige generatie voorheen. 

Maar er is een grotere kloof tussen wijsheid en informatie. Wat is waar? Wat is wijs? Wat klopt? Wat is echt? Alles is te vinden online, de grootste onzin kan verkocht worden als wijsheid. 

Daar ligt voor het jeugdwerk een mooie rol klaar. De rol van mentor, discipelschap, met hen onderweg zijn. Info en wijsheid zijn niet hetzelfde en jij als jeugdwerker bent degene die hen kan helpen en begeleiden door alle informatie en input die er is zodat ze gezond geestelijk voedsel kiezen. Wees een aanmoediger, een luisteraar en zorg ervoor dat je aanwezig en beschikbaar bent. 

Generatie Z leeft online
SOCIAL MEDIA, de meest kenmerkende eigenschap van Gen Z! Dit is niet hun tweede natuur maar hun eerste natuur. 

Enkele feiten:
Gen Z zit niet op één platform, maar op meerdere tegelijk.
Gen Z is meer privé over wat ze online zetten dan bijvoorbeeld millennials.
Gen Z laat hun eigen mening beïnvloeden door online meningen.
Gen Z gebruikt social media niet enkel voor sociaal contact, maar ook als een informatiebron.

Social media zit in de top drie hobby's waar Gen Z het meeste tijd aan geeft. Tegelijk geven ze zelf ook aan dat het een negatieve invloed op hun geluksgevoel heeft.(Onderzoek YFC rethinking culture)

Online ontstaan vriendschappen, worden hun ideeën gevormd, vinden ze informatie. Een groot deel van hun leven speelt zich af online. 

Twintig jaar geleden was het een probleem als je niet uitgenodigd werd voor een feestje of niet mee gevraagd werd naar de cinema,... je zou alle verhalen en avonturen missen.

Voor Gen Z vinden die momenten ook online plaats. Het is niet langer zo dat wat je fysiek kan zien echt is en dat digitaal nep is. Echte vriendschappen en connecties worden ook online gemaakt.

Wat betekent dat voor jeugdwerk?
Als jeugdwerkers moeten we ons bewust zijn dat social media en online vriendschappen een permanent deel van hun leven zijn. Onze taak is niet het afbreken van online gedrag maar hen helpen om hier gezond mee om te gaan.

Jeugdwerk moet ook online beschikbaar zijn. Ik merk dat jongeren vaak meer open over gevoelens en vragen praten in een online gesprek met hun jeugdleiders dan face to face. 

De uitdaging ligt in de manier waarop we online beschikbaar zijn maar tegelijk niet de creepy online leider zijn. Hoe zijn we wel beschikbaar online en hoe beschermen we jongeren en leiders van niet correcte online contacten?

Generatie Z communiceert visueel
Gen Z communiceert niet enkel met gesproken en geschreven taal. Hun taal bestaat ook uit beelden, emoticons, memes, voiceberichten, GIF’s, korte video’s, YouTube en live streaming.

Hun taal is enorm visueel. En dit moet impact hebben op ons jeugdwerk!  We mogen niet gewoon 30 minuten staan en spreken. Mogen we dan geen onderwijs meer geven? Zeker wel! 

Maar denk na over hoe je hen visueel betrokkenheid krijgt. Slides, foto's, clips, visuele materialen… Onze uitdaging ligt in creatief nadenken over hoe we ons onderwijs ook visueel maken omdat hun taal visueel georiënteerd is.

Generatie Z, de eerste post christelijke generatie
Gen Z is de eerste post christelijke generatie in het westen. Ze hebben als generatie zelfs de herinnering van het evangelie niet. Generatie Z verwerpt het idee van God niet maar is er simpelweg niet mee bezig.

Bij een ondervraging over geloof wordt er niet meer katholiek, protestant of een ander geloof aangeduid maar ‘niets’. Ze kennen het christelijke geloof niet meer, er is geen herinnering meer aan het verhaal dat generaties lang is doorgegeven.

Dat zorgt voor een grote uitdaging maar geeft ook nieuwe kansen. De vorige generaties droegen ook de herinnering aan wantoestanden en tekorten van de kerk mee. Met generatie Z krijgen we opnieuw een kans, een wit canvas om het geloof en de kerk op neer te zetten. Want hoewel generatie Z aangeeft niet religieus te zijn, zijn ze zeker wel spiritueel.

Generatie Z: diversiteit, vloeibaarheid en non label
Gen Z is de tot nu toe meest diverse generatie ooit. Door de globalisering komen mensen van verschillende leefwerelden en culturen veel dichterbij. Klaslokalen zijn diverser dan ooit en mede door de online wereld zijn sociale contacten ook globaler. 

Doordat we zo divers zijn, is acceptatie van het anders zijn erg belangrijk en wordt inclusiviteit, diversiteit en gelijkheid hoog in het vaandel gedragen. 

Het is the age of authenticity en het hoogste doel is jezelf kunnen zijn. Labels, etiketten, grenzen zijn onderdrukkend. Er moet ruimte zijn voor meer vloeibare vormen. Een label bepaald niet wat ik doe en voel, dat doe ik zelf. 

En hier ligt voor jeugdwerkers de uitdaging: In een tijd van authenticiteit en waar ik het meest authentiek mezelf ben wanneer ik doe wat ik het meest authentiek verlang, vraagt Jezus om te sterven aan jezelf, je kruis opnemen en Hem volgen. Hoe brengen we deze waarheid duidelijk over en hoe creëren we ruimte voor we gesprek over identiteit en jezelf zijn? 

Generatie Z is gekenmerkt door crisis en recessie
Waar millennials opgroeiden in een tijd waarin alles mogelijk leek, groeit Gen Z op in tijden van economische crisis en terreuraanslagen.

Waar millennials de tijd hebben gekend voor 11 september, een relatief veilige wereld, kent generatie Z geen wereld zonder de dreiging van terreur en aanslagen.

Voor Gen Z is de wereld niet veilig maar fragiel. Terreur, de klimaatproblemen, economische crisis, corona pandemie,...

Onzekerheid is een algemene tendens en heeft een stempel gedrukt op het wereldbeeld van de generatie.  Dit heeft in generatie Z een wil aangewakkerd om recht te zetten wat vorige generaties fout hebben laten lopen. Ze hebben een sterk gevoel van onafhankelijkheid (we moeten het zelf doen) en een ondernemende houding.

Hier ligt voor jeugdwerkers ook een kans. Generatie Z heeft het verlangen om het anders te doen,  het kwade te ontdoen en het goede te doen. Daar gaat het in Gods Koninkrijk om. Hoe kunnen we jongeren ondersteunen in de dingen anders doen en verandering te brengen?

Jeugdwerk is zo waardevol en kinderwerkers, tienerleiders en jeugdleiders zijn echte helden. Laat je niet ontmoedigen door de uitdagingen die er zijn, er liggen ook zoveel kansen klaar. 

Want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie' (Psalm 100:5, HSV).